Selasa, 28 September 2010

Kiat-Kiat Menghadapi Ramadhan

Maka diantara kiat dan cara yang paling baik dan paling selamat dalam menyambut bulan Ramadhan yang mubarok adalah sebagai berikut :
Pertama : Mengikhlaskan niat pada amalan amalan dalam menyambut dan mengisi bulan Ramadhan dengan semata mata mengharapkan wajah Alloh Ta’ala, mengharapkan ganjaran pahala dariNya., sebagaimana firman Nya :
” Tidaklah mereka diperintah melainkan agar beribadah kepada Alloh dengan mengikhlaskan agama bagiNya.: Al Bayyinah 5
dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : ” Sesungguhnya setiap amalan tergantung dari niatnya dan setiap orang akan mendapatkan ( pahala ) dari apa yang dia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya kepada Alloh dan RasulNya maka hijrahnya itu adalah untuk Alloh dan RasulNya . Barangsiapa yang hijrahnya kepada dunia agar ia bisa mendapatkannya atau kepada seorang perempuan agar ia dapat menikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia hijrahkan ( HR. Bukhori dan Muslim )
Kedua : Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dapat menjemput bulan Ramadhan dalam keadaan sehat wal afiat untuk dapat giat dalam melaksanakan ibadah puasa, shalat ( qiyamul lail ), membaca Al Qur’an, mentadhaburinya dan Berdzikir
Ketiga : Bergembira dan merasa senang dengan kedatangan bulan Ramadhan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallohu ‘alaihi wa sallam
Keempat : Bertekad serta menyusun rencana dan strategi untuk mendapatkan faidah dari bulan ini
Kelima : Membulatkan kesungguhan tekad untuk mengisi dan memakmurkan waktu waktunya dengan amalan amalan shalih. Kalau seseorang benar benar memiliki kesungguhan dan kejujuran terhadap Allah, pastilah Allah akan membantunya dalam ketaatan dan memudahkan baginya jalan jalan kebaikan, Allah SubhanaHu wa Ta’ala berfirman :
” Tetapi jikalau mereka benar ( imannya ) terhadap Allah niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka .” Muhammad 21
Keenam : Mempersiapkan ilmu dan pemahaman fikih tentang hukum hukum yang berkaitan dengan bulan Romadhan. Sebab merupakan kewajiban seorang muslim untuk beribadah kepada Allah Ta’ala dengan ilmu dan tidak ada alasan baginya untuk tidak mengetahui akan hal hal yang Allah wajibkan atasnya, dan diantaranya adalah puasa Ramadhan.
Ketujuh : Bertekad untuk meninggalkan dosa-dosa dan kejahatan dan bertekad untuk bertaubat dengan taubat yang sebenar benarnya dan berlepas diri dari segala dosa serta untuk tidak kembali kepada dosa dan maksiat tersebut. Sebab bulan Ramadhan adalah bulan untuk bertaubat. Allah Ta’ala berfirman : ” Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang orang yang beriman supaya kamu beruntung .” An Nur 31
dan firmanNya : ” Katakanlah kepada hamba hambaKu yang melampaui batas pada diri mereka, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa.” Az Zumar 53
Kedelapan : Persiapan rohani dan jiwa dengan membaca buku buku, majalah, berita tabloid agama atau mendengarkan kaset kaset ceramah atau pelajaran dari para ulama ahli sunnah dan dai dai yang mengajak kepada tauhid dan sunnah, yang pada semuanya menjelaskan keutamaan dan hukum hukum puasa sehingga jiwa menjadi siap untuk beramal ketaatan.
Kesembilan : Mempersiapkan sejak dini kebutuhan kebutuhan diri dan keluarga berupa bahan makanan selama Ramadhan maupun untuk Idul Fitri, agar waktu untuk melakukan ibadah dibulan Ramadhan lebih luas dan kegiatanpun lebih terkonsentrasi semaksimal mungkin.
Demikianlah sekilas tentang apa yang dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai persiapan baginya untuk menyambut bulan Ramadhan dan mengisinya dengan amalan malan yang sholih sehingga dia dapat keluar dari bulan Ramadhan nantinya sebagai orang yang sukses, benar benar kembali kepada fitrohnya sebagai orang yang bersih, benar benar suci dari noda noda dan telah menuai pahala yang sangat berlipat ganda.
Sumber : 
Majalah An-Nashihah. Vol 07 Th. 1/1425 H. / 2004 M

Tidak ada komentar:

Posting Komentar